1/2022.(II.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE - HÉSZ módosítás

2/2022.(III.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

2/2022.(III.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MELLÉKLETE - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3/2022. EGÉSZSÉGÜGYI KÖRZETEK MÓDOSÍTÁSA RENDELET  

 

Rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól

 

Rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő egyeztetés helyi szabályairól

 

Rendelet a házasságkötések engedélyezésének feltételeiről és díjairól
 
Vásárok-és piacok tartását szabályozó rendelet
 
Rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésérő 2/2016. (II.24.)
 
A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 
A helyi adókról szóló 5/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosítása
 
Rendelet az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
 
Rendelet az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
 
Melléklet az önkormányzat 2014. évi zárszámadásához
 
Gyermekvédelmi rendelet
 
Rendeletmódosítás a szociális ellátásról
 
Készpénzfizetési rendelet
 
Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
 
SZMSZ módosítás
 
Rendelet a szociális ellátásról
 
Rendelet az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről
 
Rendelet a temetőről és a temetkezésről
 
Rendelet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
 
Rendelet a talajterhelési díj megállapításáról
 
Rendelet a közterületek filmforgatási célú használatának rendjéről
 
Rendelet az önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatáért fizetendő díjak mértékéről
 
Rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről
 
Rendelet a temetőről és a temetkezésről
 
Rendelet a parlagfű visszaszorításáról
 
Rendelet a vagyongazdálkodás szabályiról
 
Rendelet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
 
Rendelet a zajártalom elleni védelemről
 
Rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
 
Rendelet a helyi építés szabályzásáról
 
Rendelet a vásárok és piacok tartásáról
 
Rendelet a házasságkötések engedélyezésének feltételeiről és díjairól
 
 
Rendelet az "Év rendőre" cím alapításáról
 
Rendelet a "Nagydorog Nagyközség bora" cím létesítéséről és odaítéléséről
 
Rendelet a köztisztaság fenntartásáról
 
Rendelet a jogharmonizációról
 
Rendelet a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről 
 
Rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
Rendelet az önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról
 
Rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről
 
Rendelet az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról
 
Rendelet a helyi építészeti és botanikai értékek védelméről 
 
Rendelet a helyi adókról 
Rendelet a helyi közművelődésről
Rendelet Nagydorog Nagyközség címeréről és zászlójáról

                                                                                          

Határozatok nyilvántartása 1990 (pdf)

Határozatok nyilvántartása 1991 (pdf)

Határozatok nyilvántartása 1992 (pdf)