?Térségi szintű piaci árusítóhely kialakítása Nagydorog nagyközségben? című, TOP-1.1.3-15-TL1- 2016-00010 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok
?Nagydorogi egészségház felújítása, korszerűsítése? elnevezésű a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok

Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Nagydorogon I. ütem? elnevezésű a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok: