Hivatali ügyintézők

Szociális ügyintéző
Szociális és gyermekvédelmi igazgatással összefüggő feladatok (Nagydorog)
Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok (helyettesítéssel hétfői napokon)
75/532-019/6-os mellék
Földszint 03. ajtó

Pénzügyi szakterület

pénzügyi ügyintéző
Pénztárosi feladatkör ( Nagydorog, Bikács)
Nagydorogi Szivárvány Óvodával és a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos feladatok.
75/532-019/7 mellék
földszint 06-os ajtó
pénzügyi ügyintéző
Nagydorogi főkönyvi és analitikus könyveléssel kapcsolatos feladatok
Nagydorogi önkormányzati vagyon kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
Nagydorogi Szivárvány Óvodával kapcsolatos feladatok
532-019/9 mellék
I. emelet 12-es ajtó
pénzügyi ügyintéző
Nagydorog, Bikács gazdálkodással kapcsolatos feladatok
532-019/9 mellék
I. emelet 12-es ajtó

Titkársági szakterület

titkársági ügyintéző
Titkárnői feladatok
Képviselő-testületi feladatok ( Nagydorog, Bikács )
75/532-019/2-es mellék
I. emelet 11. ajtó

Igazgatási szakterület

igazgatási ügyintéző
Adóügyi igazgatással összefüggő feladatok ( Nagydorog, Bikács )
Kereskedelmi, ipari igazgatással összefüggő feladatok ( valamennyi, a Hivatal fenntartásában résztvevő településre kiterjedő illetékességgel)
Hagyatéki ügyintézés ( Nagydorog)
75/532-019/4-es mellék
földszint 02. ajtó

Kommunális szakterület

kommunális ügyintéző
Közterület rendjével, azok használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatok (Bikács, Nagydorog )
Mezőgazdasági, közlekedési szakigazgatási feladatok.
Bikácsi és nagydorogi önkormányzatok pályázataihoz, beruházásaihoz kapcsolódó feladatok ( műszaki tartalom kimunkálása, ajánlattételi felhívás)
Nagydorogi Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás, közérdekű foglalkoztatottak ügyeinek munkaügyi ügyintézése
Helyi katasztrófavédelmi referensi feladatok ellátása
75/532-019/8 mellék
földszint 01-es ajtó