Szeretettel üdvözöljük a Nagydorogi Szivárvány Óvoda, Mini Bölcsőde oldalán!

 

 

A Nagydorogi Szivárvány Óvoda, Mini Bölcsőde, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmény.

Elhelyezkedése, megközelítése ideális, mivel Nagydorog Nagyközség központi részén található, két külön épületben.

Az intézményt a Kossuth Lajos utcai székhely épület 2 óvodai csoportja, valamint 1 mini bölcsődei csoportja, és a Görgey Artúr utcai telephely épület 2 óvodai csoportja alakítja egységgé. 

A Kossuth utcai óvoda a székhelyintézmény. 1990. óta fogadja a gyermekeket. A korszerű épület mellett az óvoda udvara is megújult 2020 tavaszán. 

2018 nyarán, szülői igényre, sikeres pályázat eredményeként a székhelyépületben került kialakításra a teljesen új intézményrész a Mini Bölcsődei csoport. 

 

 FOTÓ

 

A Görgey utcai óvoda épülete a 30-as években iskolának épült. A két osztályteremből 1978-ban alakítottak ki két csoportszobát. Megújult külsővel, barátságos belsővel várja a gyermekeket. 

 

FOTÓ

 

Óvodai csoportjainkba 25-25 gyermeket, mini bölcsődei csoportunkba 7 kisgyermeket fogadhatunk.

A csoportszobák berendezése gyermekeink életkori sajátosságainak megfelelő, ízlésesen dekorált, sok virággal díszített.

A tárgyi feltételek bővítése, pótlása évente költségvetéstől függően, ill. lehetőség szerint pályázati pénzből biztosított.

Hatalmas lombos fák biztosítják az árnyékot mindkét óvoda udvarán. Virágos, gondozott környezet fogadja a betérőket. Az óvodai környezet szépítése folyamatos, a fenntartónk támogatásával, a szülők és dolgozók bevonásával történik. 

 

A gyerekekről 14 dolgozó gondoskodik, biztosítva az óvoda folyamatos és zavartalan működését. 8 fő pedagógus, és 3 fő szakképzett dajka látja el a munkát. Az óvodai nevelőmunkát 1 fő pedagógiai asszisztens segíti. 

Nevelőtestületünk olyan életmódszervezést választott a Nevelési Program alapjául, amit helyi sajátosságainkra, kialakult szokásainkra, óvodánk értékeire épített.

Feladatainkat a játék és mese elsődlegességére, a hangsúlyozott mozgásfejlesztésre, a környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, és a 3-7 éves gyerekek alaptevékenységére koncentráltan fogalmaztuk meg.

Tudatos, tervszerű projekten alapuló óvónői munka, kötetlen, spontán gyermeki tevékenység, a szabad játék jellemzi napjainkat, ahol a gyerekeknek igazi gyermekkoruk van, ahol az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése az óvodai tevékenységrendszer egészében zajlik. 

Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítése az emberi jogok és a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartásával, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a nevelésben.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakozását színvonalas, szeretetteljes neveléssel, a meglévő hátrányok csökkentésével igyekszik biztosítani minden óvodás gyermek számára. A tehetségígéreteket mozgásos, énekes játékok tevékenységével fejlesztjük. A nemzeti identitás megalapozását ünnepeink, hagyományaink méltó megemlékezésével, megünneplésével biztosítjuk.

Mindennapjainkban sokszínű, változatos élményt biztosító, tevékeny, gazdag életet teremtünk óvodásaink számára, ahol

?...játszunk és mesélünk, és ennek természetes hozadéka a kisgyermeki tudás?.

( Zilahi-Stöckert-Dr Ráczné: Óvodai nevelés játékkal, mesével.)

 

Intézményünk 2020-2023 közötti időszakban az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként tevékenykedik. A három nevelési év időszakában szakmai továbbképzések helyszínét biztosítjuk, ahol a korábbi években kidolgozott, bevált jó szakmai gyakorlatot szeretnénk megosztani más intézmények óvodapedagógusaival.

 

Nagydorog, 2020. szeptember 29.

Hosnyánszki Jánosné

intézményvezető

 

AKTUÁLIS

Nevelőtestületünk az elmúlt évben döntött arról, hogy megméretteti magát az ?Oktatási Hivatal Bázisintézménye? cím elnyerésére meghirdetett a pályázaton. 

Pedagógusaink szakmailag jól felkészültek, a 8 pedagógusból 6 fő minősítő eljáráson már sikeresen teljesített. Kisgyermeknevelő pedagógus kollégánk az ősz folyamán vesz részt minősítővizsgán. Innovatív szemlélettel rendelkezünk, folyamatosan képezzük magunkat. 

Óvodai nevelési programunkat a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően a játék, a mese, a mozgás, a környezettudatosság, hagyományok, ünnepek alapjaira helyezve valósítjuk meg. Tudatosan, személyre szabott fejlesztési terv alapján biztosítjuk az egyéni felzárkóztatást. A tehetséggondozást a változatos mozgásfejlesztés keretein belül valósítjuk meg.

Mini Bölcsődénk két éve újonnan kialakított, minden előírásnak megfelelő intézményrész, ahol kedves, befogadó, családias légkör, színvonalas nevelőkörnyezet fogadja a picinyeket.

Intézményi szinten tárgyi feltételeleink adottak, a szakmai igényeket kielégítik. Mindemellett folyamatosan pályázunk, az infrastruktúránk fejlesztésére. 

Önkormányzatunk támogatásával, a dolgozóink szorgos keze által intézményünk környezetét virágos, gondozott udvarok, igényes, esztétikus, gyermekbarát dekorációk teszik vonzóvá. 

Az elmúlt években megalapozott, már jól bevált szakmai gyakorlatot szeretnénk megosztani más köznevelési intézmények pedagógusaival az általunk kínált bemutatók, műhelymunkák továbbképzések formájában.  Mindemellett a dokumentumaink egy-egy projektjét online formában is elérhetővé tesszük számukra.

Az elkövetkező három nevelési év időtartama alatt, a pályázati anyagban vállalt feladatok teljesítése mellett 2023. június 15-ig használhatjuk az ?Oktatási Hivatal Bázisintézménye? címet.

 

Elérhetőségek

Nagydorogi Szivárvány Óvoda, Mini Bölcsőde

Székhely:

Cím:               7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 38.

Telefon:          06 75 332-544

E-mail:           Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telephely:

Cím:               7044 Nagydorog, Görgey Artúr utca 9.

Telefon:          06 75 332-041

E-mail:           Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Intézményvezető:      Hosnyánszki Jánosné

Telefon:          06 75 332-544

E-mail:           Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Intézményvezető-helyettes:              Herczeg Károlyné

Telefon:          06 75 332-544

 

E-mail:           Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.