Szociális
2022.11.08. 12:13

Felhívjuk a tisztelt nagydorogi lakosság figyelmét, hogy a szociális tüzelőanyag igényléshez kapcsolódó kérelmeket 2022. november 14-től 2022. november 28-ig lehet benyújtani az önkormányzat szociális ügyintézőjénél. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kérelmet nyújthat be azon szociálisan rászoruló személy, ill. család aki:

 - lakásfenntartási támogatásban részesül

- gyermekvédelmi támogatásban részesül

- aktívkorúak ellátására jogosult (FHT)

- időskorúak járadékára jogosult

- egyedül élő nyugdíjas, akinek a nyugdíja nem haladja meg a 99.750,- Ft-ot

- rendkívüli élethelyzet kialakulása (részletes indokolás szükséges, melyet dokumentummal kérünk alátámasztani.)

 A kiosztható mennyiség a pályázatban elnyert 178 erdei m3. A kérelem nyomtatványa az alábbi linken letölthető, valamint személyesen átvehető az idősek napközi otthonában és az önkormányzat szociális ügyintézőjénél.

Az idősek napközi otthonában a nyomtatvány kitöltésében a munkatársak készséggel állnak a lakosság rendelkezésére. A kérelem benyújtásának feltétele, a személyes okmányok és a felsorolt dokumentáció: utolsó havi jövedelemigazolás, nyugdíj szelvény fénymásolata szükséges.

Fénymásolási lehetőség: az idősek napközi otthonában, ill. Török László ev. üzletében. A fénymásolás díja: 20 Ft/oldal.  

A hiánytalanul kitöltött kérelmeket a mellékletekkel együtt kérjük benyújtani !

A kérelmek elbírálása a szociális bizottság által 2022. november 28-a után történik, a döntésről határozatban értesítjük az érintetteket!

Tisztelettel: Szociális Bizottság