Pályázat
2018.02.06. 12:32

Nagydorog Nagyközség Polgármestere, Bikács Község Polgármestere, Kajdacs Község Polgármestere, Pálfa Község Polgármestere valamint Sárszentlőrinc Község Polgármestere egyetértésével a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. ? (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81.

Tolna megye, 7043 Bikács, Szabadság tér 1.

Tolna megye, 7051 Kajdacs, Petőfi u. 1.

Tolna megye, 7042 Pálfa, Alkotmány u. 5.

Tolna megye, 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi u. 22.

Ellátandó feladatok: A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének helyettesítése, az általa meghatározott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Mötv. és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 21

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

?         Magyar állampolgárság,

?         Cselekvőképesség,

?         Büntetlen előélet,

?         Egyetem, - igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, - jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,,

?         közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

?         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

?         - B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

?         Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket, szakvizsgát igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács György polgármester nyújt, a 75/532-019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

?         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (Nagydorog 7044 Nagydorog Nagyközség Önkormányzata , Kossuth L. u 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/143-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

?         Személyesen: Kovács György polgármester, Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth L. u 81. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  A pályázat a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdése, valamint 83. §-ának b) pontja alapján kerül elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.