Közérdekű
2022.11.23. 7:56

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata az idei évben is karácsonyi

ajándékutalványban részesíti azon nagydorogi lakóhellyel rendelkező lakosokat

  • akinek gyermeke a kérelem benyújtásának napjáig a 18. életévét nem töltötte be
  • akik az 55. életévüket betöltötték, vagy legkésőbb 2022. december 31- ig betöltik és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 228.000,- Ft-ot.

Ajándékutalvány mértéke: Tartózkodási hellyel rendelkezők 5.000,- Ft/fő.

Állandó lakhellyel rendelkező 18 év alatti gyermek, 55 év feletti felnőtt 10.000,- Ft/fő.

A kérelmek átvehetők 2022. november 23-tól a polgármesteri hivatalban és az idősek napközi otthonában, (posta mellett). Fénymásolásra az idősek napközi otthonában van lehetőség (20,- Ft/ lap) és a nyomtatványok kitöltésében is segítenek munkatársaink.

A kérelmek beadási határideje és helyszíne:

2022. december 7. a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél.
A beadás határidejének elmulasztása jogvesztő!

Az ajándékutalványok átvehetők a polgármesteri hivatal épületében:

2022. december 12-től, 2022. december 22-ig 8:00-16:00-óráig.
(Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem tudja személyesen átvenni, akkor az átvétellel megbízott személynek meghatalmazás szükséges!
Ez a közvetlen hozzátartozókra is vonatkozik!)