Nagydorog
2023-09-26 13:19:36

Felhívjuk a tisztelt nagydorogi lakosság figyelmét, hogy a szociális tüzelőanyag igényléshez kapcsolódó kérelmeket 2023. szeptember 26-tól 2023. október 12-ig lehet benyújtani az önkormányzat szociális ügyintézőjénél. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kérelmet nyújthat be azon szociálisan rászoruló személy, ill. család aki:

 

 - lakásfenntartási támogatásban részesül

- gyermekvédelmi támogatásban részesül

- aktívkorúak ellátására jogosult (FHT)

- időskorúak járadékára jogosult

- egyedül élő nyugdíjas, akinek a nyugdíja nem haladja meg a 99.750,- Ft-ot

- rendkívüli élethelyzet kialakulása (részletes indokolás szükséges, melyet dokumentummal kérünk alátámasztani.)

 

A kiosztható mennyiség a pályázatban elnyert 123 erdei m3.

A kérelem nyomtatványa személyesen átvehető az idősek napközi otthonában és az önkormányzat szociális ügyintézőjénél.

Az idősek napközi otthonában a nyomtatvány kitöltésében a munkatársak készséggel állnak a lakosság rendelkezésére. A kérelem benyújtásának feltétele, a személyes okmányok és a felsorolt dokumentáció: utolsó havi jövedelemigazolás, nyugdíj szelvény fénymásolata szükséges.

Fénymásolási lehetőség: az idősek napközi otthonában, ill. Török László ev. üzletében. A fénymásolás díja: 30 Ft/oldal. 

 

A hiánytalanul kitöltött kérelmeket a mellékletekkel együtt kérjük benyújtani!

A kérelmek elbírálása a szociális bizottság által 2023. október 12-e után történik, a döntésről határozatban értesítjük az érintetteket!