Nagydorog
2023.07.21. 6:05

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben is szeretné támogatni a nagydorogi gyermeke(ke)t nevelő családokat és segíteni az óvodáztatás-iskoláztatás terheinek csökkentésében. A Tolna Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a helyi önkormányzati rendeletünket, amely nyomán szigorúbb feltételekkel tudjuk csak e támogatást az arra jogosultaknak nyújtani: a támogatást kérelmezni kell a csatolt formanyomtatványon, továbbá nyilatkozni és igazolni kell a család jövedelmét. Tudjuk, hogy ez több adminisztrációt és utánajárást jelent a családoknak, de bízunk benne, hogy a gyermekenként megítélhető 10.000,- Ft egyszeri támogatás ennyi fáradságot mindenkinek megér.

A támogatás rendelet szerinti szövege az alábbi:

„17/A. § (1) Az önkormányzat az oktatási-nevelési év megkezdésének megkönnyítése és a családok terheinek csökkentése érdekében a településen bölcsődei-óvodai, vagy általános iskolai nevelésben részesülő gyermekek, továbbá a nappali tagozatos középfokú tanulmányokat folytató gyermekek szülőjét/törvényes képviselőjét vagy nevelőszülőjét óvodáztatási-iskoláztatási támogatásban részesíti.

 

(2) Óvodáztatási-iskoláztatási támogatásra jogosult:

(a) az a Nagydorogon lakóhellyel rendelkező és Nagydorogon bölcsődei, vagy óvodai nevelésben résztvevő, illetve általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek szülője/törvényes képviselője vagy nevelőszülője, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének a nyolcszorosát (228.000,- Ft)

(b) az a Nagydorogon lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos középfokú tanulmányokat folytató diák szülője/törvényes képviselője vagy nevelőszülője, akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének a nyolcszorosát (228.000,- Ft).

 

 (6) Az óvodáztatási-iskoláztatási támogatás megállapítása a beérkezett kérelmek adatai, az óvodába/bölcsődébe és az általános iskolába beiratkozottak esetén az intézmények által szolgáltatott névsor alapján történik. A középiskolai tanulmányok folytatását tanulói jogviszony igazolással (iskolalátogatási igazolással) kell alátámasztani, amelyet a kérelemhez csatolni szükséges.

 

Az óvodáztatási-iskoláztatási támogatás összege 10.000 Ft/fő.

 

A támogatás iránti kérelmet bölcsődei-óvodai, vagy általános iskolai nevelésben részesülő gyermekek szerinti jogosultaknak augusztus 10-ig lehet benyújtani.

 

A támogatás iránti kérelmet nappali tagozatos középfokú tanulmányokat folytató gyermekek szerinti jogosultaknak szeptember 15-ig lehet benyújtani.

 

A támogatás kifizetése hivatalból – a helyben szokásos módon meghirdetve - történik az önkormányzat házipénztárából:

 

-          bölcsődei-óvodai, illetve általános iskolai nevelésben részesülő gyermekek szerinti jogosultaknak augusztus 21-től szeptember 29. napjáig,

 

-          nappali tagozatos középfokú tanulmányokat folytató diákok szerinti jogosultaknak szeptember 18-tól szeptember 29. napjáig.

 

A támogatási összeget a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül lehet felvenni, melynek elmulasztása jogvesztő.

 

A kérelemhez csatolni szükséges az egy háztartásban élők:

-          személyi igazolvány másolatát,

-          lakcím kártya másolatát,

-          TAJ kártya másolatát,

-          jövedelemigazolásokat:

o   munkáltatói igazolás, vagy,

o   bankszámlakivonat másolata, vagy

o   nyugdíjszelvény másolata, vagy

o   NAV által kiállított adóigazolás (csak vállalkozás esetén), vagy

o   támogatásról szóló határozat másolata

 

 

A támogatást kérelmező formanyomtatvány ITT LETÖLTHETŐ, vagy személyesen átvehető 2023. július 25-től a következő helyeken:

 

Nagydorog Nagyközség hivatalépülete

hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 15:30-ig.

 

Idősek Napközi Otthona (Nagydorogon a posta mellett)

hétfőtől péntekig 8:00-tól 15:30-ig.