Nagydorog
2023-01-18 16:08:36

A Ráday házban megrendezett egyházkerületi lelkésztalálkozó alkalmával Surányi Réti Katalin lelkésznő átadta Balogh Zoltán püspök úrnak Dobri István tavaly ősszel megjelent gyülekezettörténeti könyvét. A püspök úr részletesen megismerheti a nagydorogi reformátusok történetét, mely páratlan részletességgel, közel 500 oldalon keresztül mutatja be a gyülekezet értékeit, múltját, történetét. A könyvet a Nagydorogi Református Gyülekezetért Alapítvány adta ki az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottsága, „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű, HUNG–2022 kódjelű pályázaton elnyert 3.200.000,- Ft forrásból. Dobri István egyedülálló értékfeltáró helytörténeti kutatómunkájának nyomán megszületett könyv minden eddiginél részletesebben mutatja be a nagydorogi református gyülekezet történetét és vonultatja fel, valamint gyűjti egy csokorba értékeit. Balogh Zoltán püspök gratulált a könyvhöz és sok-sok áldást kívánt a nagydorogi református gyülekezetnek.