Nagydorog
2023-03-20 14:10:22

TÁJÉKOZTATÁS

szünidei gyermekétkeztetésről 2022/2023 tanév 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: GYVT.) alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentetett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosít.

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést

 

a tavaszi szünetben 2023. április 06-án és 2023. április 11-én, 

2 munkanapon biztosítja.

 

A szülő, törvényes képviselő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 7. mellékletében szereplő NYILATKOZAT kitöltésével kérheti gyermeke számára a szünidei étkeztetést. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell megküldeni.

A szülőnek illetve törvényes képviselőnek minden egyes szünidei gyermekétkeztetés kérelemhez mellékelnie kell a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet igazolását tanúsító települési jegyző által kiadott érvényes határozat másolatát is.

A gyermek akkor részesül szünidei gyermekétkeztetésben, ha a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az év szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napján fennáll.

 

Az ebéd a Nagydorogi Szivárvány Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha főzőkonyhájáról (7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67.) 11:00-12:00 közötti időszakban, a szülő által biztosított, névvel ellátott, higiéniai elvárásoknak megfelelően tisztított ételhordó edényben elszállítható.

 

A szünidei gyermekétkeztetés a mellékelt formanyomtatványon igényelhető, melynek személyes benyújtási helye és ideje:

 

Főzőkonyha, Nagydorog, Kossuth L. u. 67.

2023.03.31. (PÉNTEK)

 

 

 

AZ ÉTKEZTETÉS IGÉNYLÉSÉHEZ TARTOZÓ ADATLAP ITT LETÖLTHETŐ!

 

Tájékoztatom továbbá arról is, hogy a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben jogviszonnyal rendelkező gyermek jogosult a szünidei étkeztetés igénybevételére, az intézmény zárva tartása alatti időszakban.

Ha a szünidei gyermekétkeztetést előre nem látható betegség vagy egyéb akadályoztatási ok miatt a gyermek nem veszi igénybe a szülőnek, törvényes képviselőnek a főzőkonyhán személyesen/telefonon be kell jelentenie (Tel. szám: 06-75/532-042):

a)      a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b)      a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A formanyomtatvány pótlólag beszerezhető:

Nagydorogi Szivárvány Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha főzőkonyhája

Nagydorog, Kossuth L. u. 67.

 

 

Székely Bernadett, élelmezésvezető