Nagydorog
2016.06.06. 8:06

A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

munkakör:

pénzügyi ügyintéző

 

munkavégzési hely: Tolna megye Nagydorog, Kossuth u. 81. Sárszentlőrinc, Petőfi u. 22.

 

 

Munkakörben ellátandó feladatok:

 

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör, 20. gazdasági és üzemeltetési feladatkör

 

Gondoskodik a sárszentlőrinci költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséről.

Gondoskodik a sárszentlőrinci költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási rendelet-tervezet elkészítéséről.

Gondoskodik a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő szolgáltatásáról Sárszentlőrinc vonatkozásában.

Elvégzi a kontírozási és kapcsolódó egyes könyvelési feladatokat Sárszentlőrinc vonatkozásában.

Igényli, lemondja, elszámolja a feladatfinanszírozást Sárszentlőrinc vonatkozásában.

Ellátja a sárszentlőrinci önkormányzat pályázataihoz, beruházásaihoz kapcsolódó egyes ügyintézési feladatokat.

Ellátja a sárszentlőrinci önkormányzati vagyon kezelésével, nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

 

Főbb tevékenységi körök:

 

gazdálkodási feladatok

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletében a pénzügyi és számviteli, vagy a gazdasági és üzemeltetési feladatkörre előírt szakképesítések valamelyike.

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Előnyt jelent:

 

pénzügyi számviteli szakképzettség, legalább 1-3 év hasonló területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

§         A 45/2015.(III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz.

§         Az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

§         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sátor Vera jegyző nyújt, a 06-75/532-019/2, 06-70/636-5628 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7044 Nagydorog, Kossuth u. 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/996/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

§         Elektronikus úton Szeip Györgyné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, a sárszentlőrinci polgármester egyetértésével. A döntést követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2016. június 6.

§       www.nagydorog.hu, közös hivatal hirdetőtáblái