Nagydorog
2016.04.22. 7:37

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság idei első ülésén 46 felterjesztésről döntött, melynek eredményeként a Tolna Megyei Értéktár újabb két kategóriában hat értékkel gyarapodott. Különleges kincs községünk református temploma, mely védett műemlék.

Az 1720-ban emelt imaház helyén épült az 1733-ban már romos, középkori templom köveinek felhasználásával. A templom nyugati homlokzata elé épült tornyát 1788-ban építették meg az utcai bejárattal és a toronyórával együtt. 

Berendezése a 18. század végéből származik, orgonája 1880-ból. A szégyenkő korábban a parókia előkertjében állt, most a templom kerítése elé került. Sárgásszürke homokkőből készült, rajta sem évszám,

sem monogram nem található, írásos emlék nem maradt fenn eredetéről.

Az országban tucatnyira tehető a megmaradt szégyenkövek száma. A Sztárai kehely aranyozott ezüstből készült trébelt és vésett díszítéssel egy budai ötvösműhelyben 1514-ben. A forrásokat meg nem erősítő hagyomány szerint a kelyhet Sztárai Mihály is használta, a tárgy kora ezt a feltételezést megengedi. Sztárai ferences rendi szerzetes volt, aki részt vett a mohácsi csatában. Túlélve a borzalmakat, a török hódoltsági területekre szétszóródott lakosságnak hirdette a kor szellemében a reformáció igéjét. Ez a nagydorogi gyülekezet legrégibb fennmaradt tárgyi emléke. A nagy értékű kelyhet a gyülekezet presbitériuma 1982-ben átadta a Ráday Múzeumnak. Jövőre, a reformáció 500 éves évfordulójának ünnepségére visszahozzák Nagydorogra, ahol megtekinthető lesz.