Nagydorog
2012.04.17. 7:13

Az Alisca Terra Kft tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban keletkező zöldhulladék ingatlanonkénti szelektív gyűjtésének ütemterve 2012. augusztus hónapig az alábbi:

Szállítási időpontok:
április 28.
május 26.
június 23.
július 27.
augusztus 24.
 
Szállításra kerülő hulladékok:
Ágak, vesszők kötegelve ( hossza : maximum: 1,5 m, vastagsága: maximum 10 cm), valamint lomb és kaszálék zsákba rakva.
 
Amennyiben olyan hulladékot helyeznek ki a tisztelt lakosok, mely nem csak zöld hulladékot tartalmaz, az nem kerül elszállításra!