Támogató: Belügyminisztérium, 2021.

Pályázat kiírás: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása BMÖTF/6-8/2021.

Megvalósítási hely: Kossuth Lajos utca 13-37., 22-52.

Térkő burkolatú járda építése 825 m2 felületen.

Támogatás intenzitása 85 %,

Támogatás: 16.845.468,- Ft

Sajáterő: 2.972.730,- Ft