Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012

Pályázat címe: Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Kedvezményezett neve: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 63 000 000,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%, de maximum 63 000 000,- Ft

Projekt összköltsége: 81 075 216,- Ft

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében megtörténik Nagydorog Polgármesteri Hivatalának energetikai felújítása. Ennek keretében sor kerül: külső szigetelésre és külső nyílászárók cseréjére, a meglévő gázfűtés korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése, hőszivattyú rendszer kiépítése, valamint projektarányos akadálymentesítésre. A projekt a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósul meg. A projektmenedzsmenti feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A projekt összköltsége 81.075.216,- Ft, az igényelt támogatás összesen 63.000.000,- Ft, melyhez a támogatást igénylő Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 18.075.216,- Ft önerőt biztosít - melyhez részben JETA támogatás bevonását tervezi.

A beruházás megvalósulása után az épület energetikai minőség szerinti besorolása a jelenlegi HH szintről BB (Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) kategóriába kerül. A megvalósítás eredményeképpen tehát az épület energetikai minőség szerinti besorolása 6 kategóriát javul.

Fenti javulás mellett a következő eredmények elérése várható a szakmai számítások alapján:

-      Üvegház hatást okozó gázok csökkenése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése: 53,83 CO2 egyenérték (t).

-      A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 93,33 GJ/év.

-      Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása: 20,00 kW.

-      Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése: 149.978,47 kWh/év.

-      Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: 328,36 GJ/év.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma:

2020. év 04. hó 30. nap.