Pályázat azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010

Pályázat címe: Térségi szintű piaci árusítóhely kialakítása Nagydorog nagyközségben

Kedvezményezett neve: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 197.000.000  Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt egy térségi szintű piaci árusítóhely kialakítására irányul Nagydorog településen, mely a környékben előállított helyi termékek piacra jutásának az infrastrukturális támogatását célozza meg. A fejlesztés továbbá hozzájárul a térség gazdaságfejlesztéséhez, mely következtében javul a munkanélküliség aránya. Nagydorog Tolna megye jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkező északi részén található, a település életében a mezőgazdasági termelés mindig is meghatározó volt. A térségben megtermelt, jó minőségű élelmiszerek megfelelő kereskedelmi csatornák hiányában nem, vagy csak nehezen jutnak el a fogyasztóhoz, a helyi, illetve a térségi termelők nem képesek felvenni a versenyt az olcsó, gyakran kétes eredetű termékeket kínáló multinacionális kereskedelmi hálózatokkal. Emiatt a fogyasztók asztalára gyakran olyan áru kerül, mely sok száz kilométert utazott, minősége, tápanyagértéke jelentősen csökkent, miközben a helyi termelés veszteséges, vagy nagyon alacsony jövedelemtermelő képességű. A fejlesztés megvalósulásával a térség gazdasági potenciája javulni fog, hisz a kereskedelmi csatorna kiépítésre fog kerülni, ezáltal a helyi termelés jövedelmezősége pozitív irányba mozdul el. A pozitív gazdasági hatás eredményeként javulni fognak a foglalkoztatási arányok, illetve a térség gazdasága is erősödni fog. A fejlesztésnek gazdasági, és társadalmi hatásai egyaránt várhatóak. A létesítmény megvalósulásával a térségben élő emberekben erősödik a helyi identitástudat, mivel az életszínvonal minősége pozitív irányba mutat. Az újonnan alakult értékesítési csatornának köszönhetően a térségben élő termelők gazdasági helyzete javul, ezzel közvetett hatást gyakorolva a térség gazdaságára is. A fejlesztés tárgya egy térségi szintű piaccsarnok kialakítása Nagydorogon, mely a következőképpen valósulna meg: Az épület formáját legnagyobb helyisége, az elárusító tér határozza meg. Az asztalok mennyisége és a szükséges közlekedő területek alapján ez 300 m2 nagyságú tér. Ehhez az alapterülethez már célszerű 4-4,5 m belmagasságot biztosítani, így egy csarnokszerű tér formálódik. Ezen tér köré szerveződik a többi helyiség, melyek összes alapterülete is jóval kisebb mint 300 m2. A bejárat kellő hangsúlyt az utcai homlokzatra kerülő ?portikusszal? kapott. Innen nyílnak az üzletek nagyméretű üvegezett bejáratai is. Az üzletek után a portikusz tornáccá keskenyedik, ahonnan az elárusító tér bejárata is nyílik. Az elárusító tér egyszerű téglalap alaprajzú tér. Déli falán nagyméretű, teljes felületükön üvegezett szekcionált kapuk találhatóak, melyek lehetővé teszik, hogy jó időben a tér az oldalkert felé megnyitható legyen, így a zárt helyiség szinte nyitott színné alakul át. A tető véd a csapadék és a napsugárzás ellen egyaránt, míg a tetőbe épített szellőzőkupolák és a nyitott homlokzat átszellőzéssel biztosítja a nyári túlmelegedés elleni védelmet. Télen a kapuk lezárásával a tér védetté válik, az üvegezett felületek jelentős mennyiségű hőnyereséget biztosítanak a napsugárzás beengedésével, valamint biztosítják a szükséges természetes megvilágítást is. A tér fűtetlen, de a tető héjazata szendvicspanelből készül, hogy elkerüljük belső felületének elviselhetetlen nyári túlmelegedését. A piacfelügyelő irodája közvetlenül a bejárat mellé került, a tornácra és az elárusító térre egyaránt nyílik ablaka, így a belső teret és a külső környezetet egyaránt szemmel tudja tartani. A piacfelügyelő számára külön vizesblokk készül, mely az irodából és a közönségforgalmi illemhelyek előteréből egyaránt megközelíthető. Az elárusító térből nyílik az illemhelyek előtere. A férfi illetve női WC az északi homlokzatra került, így ezek természetes szellőzése biztosított. Az akadálymentes WC-ben mesterséges szellőzés készül. Az elárusító tér keleti oldalára került a hulladéktároló és a dohányzó terasz. A szakaszos üzemeltetésű piac mellett igény merült fel, hogy legyen valami szolgáltatás, ami folyamatosan üzemel, ezzel biztosítva, hogy piacnapokon kívül se néptelenedjen el a létesítmény. Az épület utcai homlokzatára került két üzlethelyiség, melyek a piac nyitvatartási idejétől függetlenül üzemelhetnek. Ezekhez önálló raktárhelyiség külön gazdasági bejárattal és vizesblokk tartozik. Az üzletek jelenleg egy élelmiszerárusításra szolgáló üzletben alapkövetelménynek számító kézmosóval vannak felszerelve, mivel pontos rendeltetésük még nem ismert. A későbbi funkció függvényében a felszereltség változhat A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében biztosítjuk az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet is benyújtásra fog kerülni. Tervezett energiahatékonysági intézkedések: az infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítjük a szükséges az energiahatékonysági szempontokat. Nyilvánosság biztosítása: a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget teszünk, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtunk. A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében a esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik a 2003. évi. CXXV. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően. A projektnek nincs előre látható klímakockázata, ezért nem szükséges klímakockázati tervet készíteni.

A projektmenedzsment feladatokat belső munkaerővel a konzorciumi tag Tolna Megye Önkormányzati Hivatala látja el.

Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2020.02.15.