Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 

Pályázat címe: Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Nagydorogon I. ütem

Kedvezményezett neve: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 103 094 894,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében Nagydorog Nagyközség részleges belterületi csapadékvíz rendezése valósul meg. A rendezés tárgyát képező területen a vízelvezetés jelenleg nem megfelelően megoldott, a lezúduló nagyobb mennyiségű csapadék több ízben elöntötte már a környező telkeket, belvizes állapot alakult ki, és szükség volt az ott található lakóépületek védelmére is. A tervezett vízelvezető rendszer teljes egészében nyílt árok kialakításával történik meg, részben földárok, részben kiemelt szegélyű vápás burkolat felújításával, megépítésével. A fejlesztés a következő területeket érinti: Mező utca, Vasút utca, Gábor Áron lakótelep. A felsorolt utcákban összesen 2085 fm földárok rendezése, illetve kialakítása, valamint 288,5 fm vápás vízelvezető rendszer át-, illetve kiépítése történik meg.

 

CSAPADÉKVÍZ SAJTÓKÖZLEMÉNY