Pályázat azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 

Pályázat címe: Nagydorogi egészségház felújítása, korszerűsítése

Kedvezményezett neve: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: Nagydorogi egészségház felújítása, korszerűsítése

Szerződött támogatási összeg: 34 720 069,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő egészségház felújítása, korszerűsítése valósul meg, Nagydorog, Kossuth u. 58. sz. alatt. Az épület jelenleg is egészségházként - védőnői tanácsadó szolgálatként - funkcionál, azonban felújításra, korszerűsítésre szorul. Az épület akadálymentes használata jelenleg nem biztosított, gépészeti, villamos, energetikai, valamint belső kialakítása alapján sem felel meg a mai kor és a funkció elvárásainak. A meglévő épület felújításának célja, a funkciónak megfelelő használat biztosítása, és egy a mai kornak megfelelő épület létesítése, az egészségügyi szolgáltatás minősége és költséghatékonysága jelentősen javítható. A projekt megvalósítása során a teljes belső rész új burkolatokkal és felületképzésekkel lesz ellátva. Az épületben a rendelőkhöz kapcsolódó vizesblokkok kerülnek átalakításra, valamint az északi oldalon lévő, szerkezetileg sem megfelelő épületrész helyén egy új, könnyűszerkezetes kialakítású irattár helyiség készül. A létesítményhez előírt parkolóhelyek a telken belül lesznek biztosítva. Ennek megfelelően az épület megközelítése, belső burkolati és egyik WC helyisége akadálymentes kialakítású lesz. Az új felületek is biztosítják az akadálymentes használatot. Az épületben megújuló energiaként napelemek kerülnek elhelyezésre az épület déli tetőfelületén. Az épület épületenergetikailag a támogatással finanszírozott épületre vonatkozó előírásoknak megfelelő szintűre tervezett, ami biztosítja az épület alacsony energiafelhasználási igényét. Az épületben lévő gázkonvektoros fűtés korszerűtlen és energiapazarló. Az épületben egy új kondenzációs kazánról üzemeltetett központi fűtés rendszer lesz kiépítve. Az épülethez szükséges fedett babakocsi és kerékpár tároló az új épületrész fedésének nyugati irányában történő megnyújtásával kialakuló rész alatt kap helyet. Az épület energetikailag teljesen megújul. A felújítással a támogatásban részesülő épületre hatályos energetikai előírásoknak megfelelő épület fog kialakulni. A homlokzatok és lábazati felületek hőszigeteléssel lesznek ellátva, az épület elektromos energia felhasználását a déli tetőfelületre elhelyezett napelemekkel biztosítjuk. Az akadálymentes megközelítés szintén biztosítva lesz. A keleti oldalon akadálymentes rámpa készül. A funkció alapján előírt parkoló szám és akadálymentes parkoló szintén kiépítésre kerül. Műemléki védettség nem áll fenn.

EGÉSZSÉGHÁZ SAJTÓKÖZLEMÉNY