Nagydorog
2021.03.18. 1:48

Településünkön régóta probléma, hogy egyes ebtulajdonosok nem akadályozzák meg a kutya szökését és az így rendszeresen az utcán kóborol. Az utóbbi időben megszaporodtak a közterületen gazdátlanul kóborló ebekről szóló bejelentések. Ezen bejelentések többségében bebizonyosodott, hogy nem kóbor kutyáról van szó, hanem a tulajdonosok felelőtlensége, gondatlansága miatt elszökött, elkóborolt ebekről. A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak, hanem hanyagságból vagy figyelmetlenségből az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni.

Nem elfogadható magatartás az sem – bár szerencsére ez a ritkább -, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az utcán.

 

Tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályok:

 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

193. § (1) bekezdése szerint: Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,

d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi,

szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedhet. A szabálysértési eljárás lefolytatására a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse rendelkezik hatáskörrel, így a feljelentést is a Rendőrségnél kell megtenni.

 

2. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. rendelkezési alapján:

„43. §  (1)  Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki.”

 

A bírság alapösszege 15 000 Ft, tételes mértékének megállapításakor jogszabályban rögzített szorzó alkalmazandó.

Példaként: Amennyiben az ebtartó, az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, akkor ebben az esetben a bírság alapösszegéhez képest 6-szoros mértékű, azaz

90 000 Ft összegű bírsággal sújtható,

az állat kötelező egyedi azonosításának elmaradása 3-szoros mértékű, azaz

45 000 Ft összegű állatvédelmi bírsággal büntethető.

Az állatvédelmi hatósági eljárást a jegyző folytatja le. Megkérem a település lakosságát, hogy amennyiben bejelentést tesznek, úgy mindenképpen csatoljanak fényképes bizonyítékot, vagy jelöljenek meg legalább 2 tanút, akik büntetőjogi felelősségük tudatában bizonyítani tudják, hogy az érintett kutya valóban közterületen gazdátlanul kóborolt, illetve arról is nyilatkozni tudnak, hogy ki az állat tulajdonosa.

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással és egyedi azonosítóval (transzponder /chip/) sem rendelkező – ebek, potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra.

Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy  a  tulajdonában  lévő  kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással és egyedi azonosítóval való ellátásáról gondoskodjon!

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget hatósági eljárást kell indítani. Felhívom továbbá az ebtartók figyelmét, hogy az Önkormányzat szerződést kötött hivatalos gyepmesterrel, aki a közterületen, felügyelet nélkül tartózkodó kutyákat alkalmanként elszállítja és az ebek gyepmesteri telepen tartásának költsége az ebtartókat terheli, amely szintén jelentős kiadást (több tízezer forintot) jelenthet.