6°C
2019. február 22. ( szombat )

Talajterhelési rendelet

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) előírása alapján Nagydorog Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén talajterhelési díjat kell fizetni azon vízfogyasztóknak, akik a rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem kötöttek rá. 

tovább...

talajterhelési rendelet

Változások a szociális ellátások területén

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul, az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai ezt követően elkülönülnek. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. 

tovább...

szociális rendelet...

Tájékoztató a magánfőzésből előállított szesz (pálinka) bejelentéséről

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést 2015. január 15-ig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

További információ

Bejelentő ív letöltése

Dr. Sátor Vera lett a jegyző

2015. január 5-től Dr. Sátor Vera jegyzőnek lett kinevezve, Dr. Orova Dániel pedig kinevezésmódosítással aljegyzői tevékenységeket lát el a következőkben.

Átvették megbízóleveleiket az új képviselők

A 2014. október 12-én lezajlott önkormányzati választáson megválasztott hat tagú testület tagjai, 2014. október 17-én átvették megbízóleveleiket Orlovácz Györgytől, a helyi választási bizottság elnökétől.

addOlvasd tovább

Ön itt van: Főlap