Kerti hulladékok égetésének helyi szabályzása

A környezetvédelmi törvény értelmében avart és kerti hulladékot nyílt téren égetni tilos, illetve csak a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott formában és időszakban lehetséges. A képviselő-testület megalkotta az avar és kerti hulladékok égetésének szabályait, melynek értelmében avar és kerti hulladék nyílt téren való égetése évente két időszakban, március 1. napjától április 15. napjáig és október 1. napjától október 31. napjáig 0600-1900 óra között megengedett, a levegővédelmi és tűzvédelmi jogszabályokban foglalt előírások betartásával. Amennyiben ezen szabályokat megsértik, úgy levegővédelmi bírság szabható ki.  Rendelet

Módosult a szociális rendelet

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a települési lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei 2015.05.01-től módosulnak: az elismerhető lakásfenntartási költségeknek a jövedelem 30%-a helyett 20%-át kell meghaladnia, illetve a költségekbe beszámítható a szemétszállítási és a rezsidíj is. A pontos szabályozás a mellékelt egységes szerkezetű szociális rendeltben olvasható.  Szociális rendelet

Ön itt van: Főlap