21°C
2020. szeptember 20. ( vasárnap )

Virágültetés
A mai napon közel 3000 db virágpalántát ültettünk el közterületeinken, hogy szebb és komfortosabb legyen településünk.
Bővebben...
Koronavírus szűrővizsgálat
Kérdőíves felméréssel támogatott szűrővizsgálatot indul a 14 éves és annál idősebb lakosok körében május 1. és 14. között.
Bővebben...
E-Önkormányzat kép

Nagydorog Nagyközség Honlapja

Kommunális adó

Felhívás magánszemélyek kommunális adójával

kapcsolatos adatbejelentési kötelezettségekre!

 

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt a Nagydorogi Polgármesteri Hivatalban, az Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról nyomtatványon be kell jelenteni!

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II/A 4. pontja szerint az adózónak az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adóbejelentését teljesítenie az adóhatósághoz!

 

A tulajdonosok körében történő személyi változásokat (pl.: lakcím változás), illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai körében bekövetkező személyi változásokat szintén be kell jelenteni!

 

Ha az önkormányzati rendeletben rögzített kedvezményt igénybe kívánja venni, azt az önkormányzati adóhatóságnak legkésőbb az adott adóév január 31-ig jelentheti be!

A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és beküldésére az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség. (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: kommunális adó, Űrlap: Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról)

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. § szerint a kommunális adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény/telek tulajdonosa, vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt/telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Lakásbérleti jog esetén a Htv. 25. § (2)-(3) bekezdései értelmében az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.

 

Nagydorog, 2020. január 15.

 

Dr. Orova Dániel

 jegyző

Ön itt van: Főlap Közérdekű Kommunális adó