32°C
2021. június 23. ( szerda )

Gasztromegye
E-Önkormányzat kép

Nagydorog Nagyközség Honlapja

Iskolai beiratkozás

A Szekszárdi Tankerületi Központ értesíti az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

• 2021. április 15. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

• 2021. április 16. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tankötelessé váló, azaz 2015. augusztus 31-ig született gyermekét - amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek - a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

1. gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat

2. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel)

3. nyilatkozatot a törvényes képviseletről

 

Elektronikus jelentkezés lehetősége:

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermeke adatait az általános iskolába. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanév első napján kerül sor.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az iskola igazgatójának kell benyújtani.

 

Tisztelettel:

Gerzsei Péter

tankerületi igazgató

Ön itt van: Főlap Iskolai beiratkozás