Nagydorog Nagyközség Honlapja

Összeírják az ebeket Nagydorogon

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez. 

Ezért felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a településen tartott ebekkel kapcsolatban 2017. szeptember 30-ig ebösszeírás lesz. 

Az ebösszeírással kapcsolatos adatlapot a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal minden háztartásba eljuttatja, de azt csak annak kell kitölteni, aki ebet tart. Az adatlapot kitöltés után a fenti határidő lejártáig a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal (7044 Nagydorog, Kossuth u. 81.) előterében kihelyezett gyűjtőládába kell visszajuttatni, vagy a 7044 Nagydorog, Kossuth u. 81. postacímre, illetve szkennelve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre megküldeni. Az adatlapokat ebenként kell kitölteni. Amennyiben egy háztartásban több ebet tartanak, pót adatlap a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán   igényelhető ügyfélfogadási időben, illetve letölthető a www. nagydorog.hu honlapról.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalnak (Gárdonyi Ákos ügyintéző).

 
  2017. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS ADATLAPJA


A nyilatkozatot csak az ebtartóknak kell kitölteni.

Több eb esetén a tartott ebek számával egyező számú nyilatkozatot kell kitölteni.

(A nyilatkozat a hivatal titkárságán igényelhető.)

Kérjük, hogy a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal (7044 Nagydorog, Kossuth u. 81.) gyűjtőládájába, vagy a 7044 Nagydorog, Kossuth u. 81. e-mail postacímre szíveskedjen visszajuttatni! 

I. NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL

Alulírott

név: .................................................................................................

lakcím: .........................................................................................................................................

telefonszám: ..................................................................................

elektronikus levélcím:…..............................................................

nyilatkozom, hogy saját háztartásomban Nagydorog közigazgatási területén ebet tartok.

 

II. NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL  ÉS AZ EBBEL KAPCSOLATOS ADATOKRÓL

Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni.

1. Az eb tulajdonosának[1]

a) neve: ............................................................................................

b) címe: .............................................................................................

c) telefonszáma: ...............................................................................

d) elektronikus levélcíme:...............................................................

2. Az eb

a)    fajtája: .............................................................................................................

b) neme: ..........................................

c) születési ideje:.............................

d) színe: ...........................................

) hívóneve:...................................................................................................

3. Az eb tartási helye: Nagydorog, .................................................................................................................

4. A beültetett transzponder (mikrochip)

a) sorszáma: ......................................

b) beültetésének időpontja: ...........................................

c)    beültetését végző állatorvos neve: .................................................................................

d)   beültetést végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: .............................................................

5. Az eb oltási

a) könyvének száma: ...............................

b)   könyvét kiadó állatorvos neve: ......................................................................................

c)    könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: .............................................................

6. Az eb veszettség elleni

a)    védőoltásának utolsó időpontja: …………………………………

b)   védőoltását végző állatorvos neve:.......................................................................

c)    védőoltását végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:..........................................................

d)   védőoltásánál használt oltóanyag megnevezése: ………………………………….

e)    védőoltásánál használt oltóanyag gyártási száma: ………………………………….

 

7. Az alábbi kérdésekre csak akkor kell válaszolni, ha az eb:

·         ivartalanított és/vagy

·         veszettség szempontjából aggályos és/vagy

 ·         veszélyessé minősített és/vagy

          kisállat útlevéllel rendelkezik.

 a)        Ivartalanított eb esetén:

 

-          az ivartalanítás időpontja: ………………………………

 

-          az ivartalanítást végző állatorvos neve: ……………………………………………..

 

-          az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: …………………..

 

b)        Veszettség szempontjából aggályos eb esetén:

a megfigyelési státusz időpontja: …………………………..

c)        Veszélyessé minősített eb esetén:

a veszélyessé minősítés időpontja: …………………………..

d)        Kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén:

 

-          az útlevél száma: ………………………………

 

-          az útlevél kiállításának időpontja: ………………………………

 

-          a kiállító állatorvos neve: ……………………………………………..

 

-          a kiállító állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: …………………..

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek.

 

Nagydorog, 2017...............................

.....................................

nyilatkozatot[1] Csak akkor kell kitölteni, ha a tényleges ebtartó nem szerepel tulajdonosként az eb oltási könyvében.

 

 

Ön itt van: Főlap Összeírják az ebeket Nagydorogon